A | A | kontrastowa


Od 01.05 2019 zapraszamy do nowocześnie wyposażonej placówki Żłobek Bajka, na ul. Lipińskiego 13, w której od 01.05.2017-30.04.2019 był realizowany projekt unijny „Nowy Rozdział Bajki Rodzice wracają do pracy“ w ramach Działania 8.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA
Żłobek posiada wszelkie udogonienia, zapewnia ciepłą i domową atmosferę oraz ma własny plac zabaw.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Janusz Korczak